Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
658 postów 4860 komentarzy

Eugeniusz Sendecki

Eugeniusz Sendecki - Tyszowce, Tomaszów Lubelski, Lublin, Warszawa.

LUD TAŃCZY POD SEJMEM, GABRIEL JANOWSKI WODZIREJEM.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Gabriel Janowski powraca nie tylko jako popularny minister, do końca walczący o polski stan posiadania, ale również celebryta. Podczas protestu związkowego pod sejmem gdy grała Kapela Znad Baryczy - zaczął tańczyć. Lud poszedł w tany za nim.

Czwartek pod wieczór 12-go września 2013 - trwa protest związkowy przed polskim parlamentem. Dzięki grze Kapeli Znad Baryczy zrobiła się bardzo narodowa, prawdziwie polska i autentyczna impreza. Pierwszy do tańca wyrywa się minister rolnictwa w rządzie Hanny Suchockiej, znany z głośnego oporu w obronie Polskiego Cukru - Gabriel Janowski. Emocje, klimat, polityka. A wśród namiotów (jesli wierzyć mężczyźnie z bródką, który zaalarmował tą wiadomością!) przechadza się Leszek Miller.

Zaraz wgram film na YouTube, jak się ludzie zaczynają włączać do tańca:

/-/Eugeniusz Sendecki

KOMENTARZE

 • .
  a skakał tak jak ongiś przy mównicy sejmowej ?
  cukier krzepi! a czekolada jeszcze lepij.
 • jeszcze mnie ciekawi jedna sprawa.
  jako rolnika.
  była demonstracja pod min. rolnictwa. Domagano się m.in. reakcji na niskie ceny zbóż.(spadek o ok 30 % wg mnie np. pszenica z ok 1000 zł/t na ok 700zł/t obecnie )

  https://stooq.pl/q/?s=w.f&c=1y&t=l&a=lg&b=0

  spadek cen światowych z ok 900$/buszel rok temu do ok 650$/buszel obecnie. to chyba nie było spowodowane zmową cenową spółek Elewarr i innych.

  Dlaczego to bezrozumne bydełko nie protestuje przeciwko wzrostom cen płodów rolnych rok/rok ?
  np. ziemniaki wzrost o ok 400 % w cenach hurtowych z ok 20 gr/kg do ok 80gr/kg obecnie. podobnie wysoki wzrost cen warzyw i większości owoców.

  Czy te głąby wiedzą czym jest rynek?

  Ludzie ! wyjść na ulicę z durnymi hasłami ,żeby sobie pokrzyczeć to byle debil potrafi, ale zasiać czy zasadzić coś ,wypielęgnować , zebrać i znaleźć odbiorcę to już trudniej.
 • --------- a gdzie !!! ORZEŁ biały --BIAŁOCZERWONA ??
  https://www.youtube.com/watch?v=ASRdDh3SVyE

  ---DO WATYKANU !! WAM posadzki pucować !!!
 • @ninanonimowa 00:40:54
  https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/zydokomuna/%E2%80%9Eunia-to-bozy-zamysl/
 • ^
  Jestem wyznania, że do przekazania treści wystarczy jeden "!", czasem dwa, więcej to "dla idiotów", ale po tym co zobaczyłem - daję: !!! wstrząsające !!!
 • @GaszęŚwiatło 00:58:32
  Pan nie powinien pisać "jestem wyznania", ale "uważam, że" lub "moim zdaniem", ewentualnie "według mnie". Mam przykre wrażenie, że nie był Szanowny Pan pilnym słuchaczem lektoratu w Tel-Avivie, lecz skończył li tylko kursy w Birobidżanie. Powinien się Pan więcej starać, bo znowu parę szekli Pan straci, nie zapremiują Pana, oficer prowadzący będzie zły.
  Pozwolę sobie zarchiwizowac Pańską wypowiedź - żeby naiwni Polacy mieli dowód, że hasbara istnieje. Ten Pani/Pana błąd jest taki niezwykły dla ucha polskiego, taki OBCY... Właśnie - to nas boli, że Wy nie kochacie Polszczyzny, jedynie ją używacie dla zmanipulowania naiwnych, prostodusznych Polaków. Jak się człowiek z Wami zada - odczuwa grozę, smutek, przykrość, że można być takim...
  ---------------------
  ^ Jestem wyznania, że do przekazania treści wystarczy jeden "!", czasem dwa, więcej to "dla idiotów", ale po tym co zobaczyłem - daję: !!! wstrząsające !!!
  nadużycie link skomentuj usuń GaszęŚwiatło 13.09.2013 00:58:32
 • CZYŻBY POKOJOWY DEMONTAŻ SODOMY I GOMORY?
  Czy po 25 latach satanistycznego liberalizmu Polacy zmądrzeli i postanowili wrócić do Boga i do POLSKOŚCI z krwi i kości oraz katolickiego ducha???

  W naszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, główną siłą ludzi złych jest lękliwość i nieudolność dobrych, a cała żywotność królestwa Szatana ma swoje korzenie w opieszałości chrześcijan Św. Pius X

  „Chrześcijanie są stworzeni do walki” „Istotą i zasadą całego życia chrześcijańskiego jest nie poddawanie się obyczajom wieku, lecz stałe przeciwstawianie się i walka.”– stwierdza papież Leon XIII.

  „Stanąć więc każdemu trzeba na właściwym stanowisku i to jak najprędzej, aby odwlekanie leczenia nie uczyniło zła nieuleczalnym”. /Leon XIII - Rerum novarum/
  „Socjalizm i demokracja, to najgorsze zło” /Leon XIII do ministra Prus/
  „Masoneria jest największym pomocnikiem szatana na ziemi” (Leon XIII Humanum genus”)
  „Was zaś, Czcigodni Bracia, prosimy i przynaglamy, abyście współdziałając z Nami, gorliwie się starali wykorzenić tę zarazę, która zdradliwie krąży w żyłach chrześcijańskich narodów. Waszą jest powinnością dbać o chwałę Boga, o zbawienie bliźnich, a ponieważ one znalazły się w ogniu walki, nie zabraknie Wam na pewno ani odwagi, ani męstwa. Będzie sprawą Waszej roztropności obmyślić sposoby najbardziej stosowne, aby to, co zawadza i przeszkadza, przezwyciężyć”. ( Leon XIII „O masonerii” encyklika “Humanum genus”)

  „Każdy z nas należy do armii Chrystusa - jedni w szeregach kapłańskich, inni w szeregach świeckich” (PIUS XII „SUMMI PONTIFICATUS”)

  Chrześcijaństwo od samego początku chciało przemawiać głosem rozumu i – by tak rzec – zmuszać rozum do pracy, przywrócić go jemu samemu, obdarzając słaby rozum wewnętrzną siłą.
  • Źródło: wywiad dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, lipiec 2004.
  Rozum musi się nauczyć gotowości słuchania tego, czego można się nauczyć z wielkich religijnych przekazów ludzkości. Jeśli nauka w pełni się wyemancypuje i to odrzuci, stanie się siłą niszczącą. Nauka i wiara, rozum i religia są powołane do wzajemnego oczyszczania się i uzdrawiania, nawzajem się potrzebują i muszą to wzajemnie uznać.
  • Źródło: debata z niemieckim filozofem Jürgenem Habermasem, styczeń 2004.
  Są wartości same w sobie, które wynikają z bycia człowiekiem i dlatego są nienaruszalne.
  • Źródło: debata z niemieckim filozofem Jürgenem Habermasem, styczeń 2004.

  „Nie chcemy Kościoła, który, jak piszą gazety zmienia się wraz ze światem. Chcemy Kościoła, który zmieni świat”. Gilbert Keith Chesterton

  Papież, Jan Paweł II: „Człowiek nie może zrezygnować z siebie, ze swojego właściwego miejsca w świecie widzialnym, nie może stać się niewolnikiem rzeczy, samych stosunków ekonomicznych, niewolnikiem produkcji, niewolnikiem swoich własnych wytwórców”.
  („Redemptor Hominis”, 4.03.19798r., nr. 16).

  Wszystkie systemy, a przede wszystkim systemy finansowe i ekonomiczne, powinny służyć CZŁOWIEKOWI:
  „Jako społeczeństwo czuwajcie nad tym, co się dzieje w świecie pieniądza! Świat finansów jest też światem ludzkim, naszym światem, poddanym sumieniu nas wszystkich, (…) Zatem czuwajcie przede wszystkim nad tym, abyście waszą ekonomią i waszymi bankami wnosili wkład do pokoju świata, a nie – być może nie wprost – do wojny i niesprawiedliwości”
  (Jan Paweł II, Flueli, Szwajcaria, 14.06.1984r.).

  Pieniądz powinien być oznaką wolności, lecz bankierzy i finansiści (zastrzegając sobie kontrolę nad jego wytwarzaniem) uczynili go narzędziem władzy:
  „To ujarzmienie życia gospodarczego przybiera najgorszą formę w działalności tych ludzi, których będąc stróżami i kierownikami kapitału finansowego, władają kredytem i rozdzielają go według swojej woli. W ten sposób regulują niejako obieg krwi w organiźmie gospodarczym i sam żywioł życia gospodarczego trzymają w swych rękach do tego stopnia, że nikt nie może wbrew ich woli oddychać”
  (Pius XI” Quadragesimo Anno”, 15.05.1931r.)

  Tworząc pieniądz w formie długu, bankierzy narzucają swoją wolę jednostkom i sprawują kontrolę nad wszystkimi ludźmi:
  „Wśród działań i postaw przeciwnych woli Bożej, dobru bliźniego i wśród „struktur”, które z nich powstają, najbardziej charakterystyczne zdają się być dzisiaj dwie: z jednej strony wyłączna żądza zysku, a z drugiej pragnienie władzy z zamiarem narzucenia innym własnej woli”.
  (Jan Paweł II, „Sollicitudo Rei Socialis, 30.12.1987r., nr., 37)

  Zobowiązanie do oddania bankierowi pieniądza, którego on nie stworzył, pociąga za sobą niemożliwe do spłacenia długi:
  „Kraje zadłużone znajdują się w istocie jakby w błędnym kole: chcąc spłacić długi są zmuszone wywozić za granicę w coraz to większej mierze zasoby, które powinny być do dyspozycji i inwestycji wewnętrznych, a więc do ich własnego rozwoju.
  Kierując się wskazaniami Ewangelii, należałoby przedsięwziąć inne kroki, jak zgoda na zwłokę, częściowe, a nawet całkowite umorzenie długów…
  Kościół przypomina, że ludzi i ich potrzeby należy stawiać na pierwszym miejscu, ponad więzy i techniki finansowe często przedstawiane jako bezwzględnie obowiązujące”.
  (Dokument Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax”, 27.12.1986r.).

  „Godność ludzkiej osoby wymaga koniecznie i według słusznych nakazów natury prawa do użytkowania dóbr materialnych, (…), gdzie należy w miarę możności dać wszystkim możliwość posiadania własności prywatnej (…) (Należy) chronić i doskonalić taki ustrój społeczny, który by obywatelom wszystkich klas pozwalał na bezpieczne posiadanie choćby skromnego majątku” (Jan XXIII, „Mater et Magistra”, cz.II, nr. 5c)

  „Bóg przeznaczył ziemię ze wszystkim, co ona zawiera, na użytek wszystkich ludzi i narodów, tak by dobra stworzone dochodziły do wszystkich w słusznej mierze – w duchu sprawiedliwości, której towarzyszy miłość”
  (Sobór Watykański II, Konstytucja „Gaudium et Spes”, R.III, nr.69)

  „Człowiek przez swoją pracę dziedziczy spuściznę dwojakiego rodzaju: z jednej strony to, co jest przeznaczone dla wszystkich ludzi w postaci bogactw naturalnych, z drugiej strony to, co inni już wypracowali przy pomocy tych bogactw, przede wszystkim rozwijając technikę, (…). Pracując, człowiek dziedziczy pracę innych”
  (Jan Paweł II, „Laborem Exercens”, O pracy ludzkiej, nr.12)


  Pan Bóg stworzył na ziemi wszystko, co jest potrzebne do wyżywienia wszystkich ludzi. Ale wskutek braku pieniędzy produkty nie mogą dotrzeć do tych, którzy ich potrzebują: towary i dobra gromadzi się na oczach ludzi, którzy umierają z głodu mimo ich obfitości. Jest to paradoks istnienia ubóstwa w krajach zasobnych we wszelkie dobro:
  „Nigdy już więcej głodu! Panie i Panowie, oto cel, do jakiego trzeba dążyć. Groźba głodu i plaga niedożywienia nie są fatalizmem nie do zwalczenia.(…) , obserwuje się skandaliczne zjawisko, że niektóre państwa niszczą od czasu do czasu ogromne zapasy żywności z braku rozsądnej gospodarki, która by potrafiła zapewnić im właściwe zużycie…”
  (Paweł VI, Światowa Konferencja, Rzym. 9.11.1974r.)  „Nędza w obliczu obfitości…jest jak gdyby gigantycznym rozwinięciem biblijnej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Rozmiary zjawiska każą myśleć o strukturach i mechanizmach związanych ze sferą finansów, pieniądza, produkcji i wymiany, które w oparciu o różne naciski polityczne rządzą w światowej ekonomii.(…) Stoimy tutaj wobec wielkiego dramatu, wobec którego nikt nie może pozostać obojętny”
  (Jan Paweł II, „ Redemptor Hominis”, nr.16).

  Papież piętnuje dyktaturę pieniądza „trudnego” i domaga się reformy systemów finansowych i ekonomicznych w celu ustanowienia takiego systemu gospodarczego, który by człowiekowi rzeczywiście służył:
  „Reforma struktury światowego systemu finansowego jest bez wątpienia jedną z najbardziej pilnych i koniecznych inicjatyw”
  (Jan Paweł II. Konferencja Narodów Zjednoczonych, Genewa. 26.09.1985r.).
  „Istotnym warunkiem jest nadanie ekonomii ludzkiego sensu i ludzkiej logiki. (…) Chrześcijanie, gdziekolwiek się znajdujecie, weźcie na siebie waszą cząstkę odpowiedzialności w tym niezmiernym wysiłku ludzkiej przebudowy…”
  (Jan Paweł II, Sao Paulo, Brazylia, 3.07.1980r.).

  Zadaniem i obowiązkiem każdego chrześcijanina, jeste dążenie do tego, żeby wszędzie zapanowała sprawiedliwość i staranie się o ustalenie lepszego systemu gospodarczego:
  „Kto by chciał odstąpić od trudnego, lecz wzniosłego zadania polepszenia losu każdego człowieka i wszystkich ludzi, pod pretekstem ciężaru walki i stałego wysiłku przezwyciężenia przeszkód – czy też z powodu porażek i powrotu do punktu wyjścia, sprzeciwiałby się woli Boga Stwórcy”.
  (Jan Paweł II, „Sollicitudo Rei Socialis”, nr. 30.)


  „Wy wszyscy, którzy usłyszawszy bolesną skargę ubogich narodów usiłujecie zaspokoić ich potrzeby, jesteście dobroczyńcami i jakby apostołami zdrowego i prawdziwego rozwoju,… powodując rozkwit braterskiej miłości i ukazując wyraźnie pomoc Opatrzności Bożej”
  (Paweł VI, „Populorum Progressio”, nr. 86).

  Na Zielone Świątki, 1 czerwca 1941 roku, Papież Pius XII wygłosił przez radio następujące przemówienie:


  BÓG BŁOGOSŁAWI WĘGROM!!!
  Najniższa od 1979 roku inflacja i spadające ceny za energię, paliwo, gaz i wodę. Viktor Orbán nie tylko wyprowadził Węgry z kryzysu, ale powoli zmienia swój kraj w prawdziwego lidera gospodarczego. Ale to nie koniec walki Orbána – teraz zabiera się do oddłużenia Węgrów, którzy wzięli kredyty w euro i we frankach
  https://www.plwolnosci.pl/a/3942/Plan-Orbna-sie-udal-Inflacja-na-Wegrzech-najnizsza-od-39-lat


  ZBRODNICZOŚĆ WIELKIEGO KAPITAŁU I WOJNA EKONOMICZNA W POLSCE!!!

  Są ludzie, którzy całkowicie zniszczyli w sobie pragnienie prawdy i gotowość do kochania. Ludzie, w których wszystko stało się kłamstwem; ludzie, którzy żyli w nienawiści i podeptali w sobie miłość. Jest to straszna perspektywa, ale w niektórych postaciach naszej historii można odnaleźć w sposób przerażający postawy tego rodzaju. Takich ludzi już nie można uleczyć, a zniszczenie dobra jest nieodwołalne: to jest to, na co wskazuje słowo piekło[37].
  BENEDYKT XVI „ENCYKLIKA SPE SALVI - O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

  „Korzeniem zła jest chciwość pieniędzy” Św. Paweł z Tarsu

  Witold Kieżun – KOLONIZACJA – „Polska neokolonią”
  https://www.bibula.com/?p=34439
  Mafia bankierska śmieje się w twarz głodującym
  https://rgrunholz.wordpress.com/2013/09/11/mafia-bankierska-smieje-sie-w-twarz-glodujacym/

  Wielki biznes III RP ma rodowód służb specjalnych PRL. Czołówka postaci biznesu z tamtych lat tworzy dziś zwarty, zamknięty krąg rozgrywający karty w polskim biznesie. Przedsiębiorcy zaczynający w PRL przekazują dziś pałeczkę swoim dzieciom. Przypomnienie o tym wywołuje agresywną reakcję. Nie inaczej jest po słowach Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie prasowym o tym, że biznes jest przystanią ludzi z PRL.
  https://niezalezna.pl/45611-j-kaczynski-mial-racje-mamy-dowody-ze-grupa-trzymajaca-pieniadze-pochodzi-z-prl

  Kaczyński: Biznes często to przystań ludzi PRL
  https://www.rp.pl/artykul/107684,1044683-Kaczynski--Biznes-czesto-to-przystan-ludzi-PRL.html

  PAŃSTWA SĄ PRZEZ MASONÓW TRAKTOWANE JAK SPÓŁKI Z O.O.

  Kolejny akt tragedii greckiej przed nami. Kraj, w którym w starożytności stworzono podwaliny ekonomii (jako nauki o prawach rządzących gospodarstwem domowym), znalazł się w tak głębokiej zapaści gospodarczej, że obecnie jest zmuszony do częściowej wyprzedaży swojego domu ojczystego. Na sprzedaż zostaną wystawione malownicze greckie wyspy.
  https://www.naszdziennik.pl/mysl/50548,kto-nastepny-pod-mlotek.html

  Wiara chrześcijańska pokazała, że prawda, sprawiedliwość, miłość nie są po prostu ideałami, ale rzeczywistością w najwyższym stopniu. BENEDYKT XVI „ENCYKLIKA SPE SALV - O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

  Doc. J. Kossecki O biurokracji bankowej w kontekście wyboru Papieża Franciszka
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4y25N6wcDO0

  Czterech na pięciu Amerykanów boryka się z bezrobociem, zagrożonych jest ubóstwem lub korzysta z programów socjalnych. Wyraźnie pogarsza się stan bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców USA – alarmują analitycy. Będzie to miało konsekwencje polityczne
  https://www.pch24.pl/usa--prawie-80-proc--spoleczenstwa-ma-niepewna-sytuacje-ekonomiczna,16670,i.html#ixzz2aYAKbIYs


  „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów [...] dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10, 42-44).

  Kompendium Nauki Społecznej Kościoła
  https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html
  Prowadzenie biznesu zgodnego z Biblią
  https://www.pch24.pl/biznes-oparty-na-pismie-swietym--czemu-nie-,14831,i.html

  POZBAWIĆ PRACY I ŚRODKÓW UTRZYMANIA – KAGANOWICZE XXI W.


  Gospodarka spekulacyjna nie służy Narodowi Polskiemu (TV Trwam)
  prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fJp9h2vPlRk

  CZAS NAJWYŻSZY WYPĘDZIĆ SODOMITÓW I GOMORYTÓW, BO INACZEJ SKOŃCZYMY DIABELNIE ŹLE!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=mvMzez9heEY
 • @Nathanel 04:44:48
  --wiesz co to znaczy ?! urodzić ,wychować się pośród NIEMIECKOŚCI ? wiesz !!?? co to znaczy być wywiezionym w 1920r z pod Nowogródka a powrócić w 1947 r z Kazachstanu do Polski

  --wiesz ? co czułam gdy w 1989r sąsiadka Ślązaczka zapytała się -kiedy wyprowadzamy się za Wisłę ??

  --wiesz ?? co to znaczy ! przez całe życie widzieć i słuchać modlących się po niemiecku księży i zakonnice ??

  czy WY WIECIE !!!! czym jest ORZEŁ i BIAŁOCZERWONA dla Polaków wypędzonych z Kresów na niemieckie tereny !!! gdzie w kościołach pod krzyżem są napisy po niemiecku ??? a mniejszość niemiecka modli się wraz z księżmi po niemiecku o POWRÓT ich ziem do NIEMIEC !!!!

  --------SZOŁMENI nie !! patrioci jesteście

  https://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,8848480,Jak_Polacy_z_Kresow_jechali_na_tzw__ziemie_odzyskane.html
 • @ninanonimowa 08:57:17
  ------------------ co niesie nam Polakom -krzyż -DZISIAJ !!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=GyYQqHJxUlI
 • Tacy jesteśmy fajni, tańczymy sobie, gdy rej wodzi najznamienitszy z kandydatów na prezydenta Anno Domini 2010.
  Lichwiarzom całego świata zaparło dech w piersiach - że Lud nasz się wypnie na ichnie roszczenia, i że nie będziemy spłacać ich lichwiarskich odsetek.
  Z takiego tancerza Janowskiego jeszcze WASP-owie będą mieli spore kłopoty. Mam nadzieję.
  :)
 • @prawi co wiec 22:09:44
  Nie kompromituj się. janowski to jeden z uczciwszych parlamentarzystów w Polsce od 1989 roku.
 • @Robert.Grunholz 12:56:19
  --Pana Janowskiego mam za PATRIOTĘ - zawsze miałam !!
 • @Eugeniusz Sendecki 01:25:25
  Szanowny Panie. Szkoda fatygi, pisanie jakiś uwag pod moim adresem to strata czasu. Natomiast mnie ukazało w całej okazałości oblicze drugiej strony, za co dziękuję. Teraz dużo mniej będę przejmował się cyrkiem. Pozdrawiam (ps. proszę sobie zarchiwizować)

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY

więcej